Mae'r adran hon yn cynnwys datganiadau i'r wasg a gyhoeddwyd gan Gyfathrebiadau Swyddogol.

Select a colour to navigate