Os gwelwch yn dda, ystyriwch gefnogi'r elusennau a'r sefydliadau hyn mewn unrhyw ffordd y gallwch naill ai trwy rodd, gwirio am raglenni gwirfoddoli neu rannu eu hadnoddau gyda rhywun a allai fod angen cymorth.

Dewiswch liw i'w lywio